W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klasy I zrealizowali trzy kolejne lekcje w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej #DzieciUcząRodziców, której honorowy patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Pierwszy realizowany w tym semestrze temat brzmiał: „Wirtualny świat”. Podczas tych zajęć uczniowie przypomnieli sobie, do czego możemy używać Internet, omówili niebezpieczeństwa czyhające w Internecie, zapoznali się ze zjawiskiem cyberprzemocy oraz poznali pięć zasad bezpieczeństwa w Internecie.
Kolejnym tematem była „Kosmiczna Przygoda”. Dzieci w czasie tej lekcji zapoznały się z takimi pojęciami, jak: kosmos, „Droga Mleczna”. Ponadto poznały i utrwaliły planety Układu Słonecznego, dowiedziały się, kim byli: Mikołaj Kopernik, Mirosław Hermaszewski, Neil Alden Armstrong.
Temat ostatnich zajęć dotyczył „Zdrowej Ziemi”. Podczas tej lekcji uczniowie utrwalili pojęcia ekologii, segregacji. Dzieci rozmawiały również na temat sposobów dbania o planetę i jej mieszkańców.
Każdy z wymienionych tematów cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

/H. Jamróz/