8 czerwca za pośrednictwem aplikacji Teams
wszystkie dzieci z klas I- III się zebrały
Święto Matki i Ojca uczcić chciały.
Zamieniły się rolami,
stały się krasnoludkami i kwiatkami.