W maju i czerwcu uczniowie klasy I, w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”, zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem programu była praktyczna nauka uczniów klasy I elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie w kilkuletnich dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś obok potrzebuje pomocy.

Pierwszoklasiści podczas zajęć teoretycznych zapoznali się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowymi czynnościami ratującymi życie. Dzieci obejrzały również film animowany, w którym doktor Kręciołek w prosty i obrazowy sposób uczył, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Uczniowie poznali tzw. łańcuch przeżycia oraz schemat najważniejszych czynności koniecznych do wykonania, aby komuś pomóc.

Podczas zajęć praktycznych uczniowie ćwiczyli: sprawdzanie przytomności, wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu, pozycję boczną ustaloną, resuscytację krążeniowo – oddechową.

Na zakończenie realizacji programu dzieci musiały zdać egzamin obejmujący część teoretyczną i praktyczną. Wszyscy uczestnicy na pamiątkę otrzymali Certyfikaty ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Efektem przeprowadzonego programu było z pewnością rozbudzenie wśród uczniów klasy I zainteresowania tematem – jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy?, jak również kształtowanie prozdrowotnych i prospołecznych wzorców zachowań.

/H. Jamróz/