Dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas I -III  w roku szkolnym 2020/2021 byli uczestnikami ogólnopolskiego projektu ph. „Zdrowo jem, więcej wiem” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta RP, Agaty Kornhauser – Dudy.
Projekt powstał w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej. W ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci dotkniętych otyłością lub nadwagą wzrosła trzykrotnie. Można jednak to zmienić dzięki uświadamianiu dzieci i rodziców, wskazywaniu przewagi warzyw i owoców nad słodyczami. 

Celem projektu było:

• wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych,
• uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości,
• podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Zadania konkursowe były realizowane w klasie oraz za pośrednictwem internetu w trakcie trwania nauki zdalnej. Podczas realizacji projektu nasze dzieci zdobywały nowe wiadomości, którymi chętnie dzieliły się ze społecznością szkolną, przygotowywali zdrowe kanapki i sałatki oraz propagowali picie wody mineralnej i aktywność fizyczną. W realizacji projektu wspierali nas również rodzice uczniów, którzy starali się dbać o prawidłowy sposób odżywiania swoich pociech.

W ramach podziękowania Zespół Szkolno – Przedszkolny:  uczniowie klas I-III (Poziomki33) oraz dzieci z przedszkola (Biedronki z Rydzowa) otrzymali pamiątkowe dyplomy.

/M. Zalot/

Biedronki z Rydzowa

Poziomki33