W miesiącu kwietniu nasza uczennica z klasy VI Anna Krakowska brała udział. Organizatorem konkursu jest Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa MENTIS z Warszawy.
Celem konkursu był rozwój edukacji interdyscyplinarnej, kształcenie dociekliwości i wyobraźni, promocja nauk ścisłych oraz zachęcenie uczniów do holistycznej analizy zjawisk przyrodniczych. Oprócz podstawowych wiadomości z nauk ścisłych, a głównie astronomii, niezbędne również były: umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz krytycznej analizy informacji pozyskiwanych z różnych źródeł, głównie z Internetu. Zakres tematyczny znacznie wykraczał poza ramy szkolnej wiedzy. Uczestnicy musieli wykazać się wielkim zamiłowaniem oraz zainteresowaniem tematyką badań kosmosu, rolą i miejscem człowieka we Wszechświecie oraz ogólnie naukami ścisłymi.
Tym bardziej jest nam bardzo miło poinformować, że Anna Krakowska otrzymała w wyżej wymienionym konkursie WYROŻNIENIE i z tego miejsca składamy najszczersze GRATULACJE i życzymy dalszych tak wielkich osiągnięć!

/M. Zalot/

Dyplom – A. Krakowska