Klasa I w ramach innowacji pedagogicznej realizowała projekt ph. „Spotkania z poezją dziecięcą”. Głównym jej celem było zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Zaś podstawowym założeniem było popularyzowanie czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności klasowej. Podjęte działania miały na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z wierszem, zachęcenie do polubienia czytania, rozwijanie wyobraźni oraz docenienie piękna i wartości płynących z obcowania z książką, blogiem literackim.
Do tego przedsięwzięcia zostali zaproszeni Rodzice i Pani Dyrektor. Chętne Mamy – Pani Marlena Krakowska, Pani Joanna Krakowska, Pani Magdalena Makuch, Pani Barbara Rzegocka, Pani Barbara Surdej, Pani Anna Machnik oraz Pani Dyrektor Aleksandra Drozdowska – czytały uczniom wiersze mniej znanych poetów i rozmawiały z dziećmi na temat treści wysłuchanych utworów oraz morałów z nich wypływających. Zadaniem zaś uczniów było narysowanie ilustracji do tych wierszy.
Po wysłuchaniu wszystkich zaplanowanych wierszy, dzieci w grupach układały wiersze. Okazało się, że praca poety wcale nie jest taka łatwa. Ale i z tym zadaniem uczniowie świetnie sobie poradzili.
Ponadto pierwszoklasiści odwiedzili szkolną bibliotekę i podczas spotkania z Panią Bibliotekarką Renatą Wójcik zapoznali się ze zgromadzonymi zbiorami, zasadami korzystania z biblioteki, a także dowiedzieli się więcej szczegółów na temat pracy bibliotekarza.
Na zakończenie projektu uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym ph. „Ilustrowana poezja dziecięca”. Jego laureatami zostali: Justyna Krakowska, Marcin Machnik, Karolina Makuch, Alan Rzegocki, Maria Krakowska.
Ilustracje wykonane przez wszystkie dzieci utworzyły małą klasową książeczkę pt. „Ilustrujemy wiersze”.
Wychowawczyni bardzo serdecznie dziękuje Mamom, Pani Dyrektor i Pani Bibliotekarce za aktywne zaangażowanie się w tę innowację pedagogiczną.
/H. Jamróz/