Nasze Przedszkole w tym roku szkolnym brało udział w szeregu działań podjętych w ramach projektów edukacyjnych. Mając świadomość, że metoda projektowa w działaniach edukacyjnych przynosi wiele korzyści w poznawaniu świata przez dzieci już od najmłodszych lat, poszerza wiedze i daje możliwość współdziałania i współpracy Przedszkole wzięło udział w następujących projektach:

Obie grupy uczestniczyły w:

  • Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawy sztuka”. Głównym założeniem projektu było propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi, stworzony z myślą o dzieciach i ich wszechstronnym rozwoju. Projekt łączył treści edukacji plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz zawierał elementy arteterapii przez sztukę.
  • Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Technikoludek, czyli przedszkolak
    w świecie technologii”. Głównym celem projektu było wprowadzenie dziecka w świat technologii. Działania te rozwijane były  poprzez realizację każdego miesiąca minimum jednego z pośród trzech zadań, ściśle związanych zarówno z narzędziami informatycznymi, jak również pracą własną dzieci.
  • Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Kreatywny przedszkolak, kreatywne dziecko”. Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotne było aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.

Grupa „Biedronki” czyli grupa starsza brała udział w:

  • Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym przy współpracy z Sanepidem „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Celem projektu było zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
  • Ogólnopolskim Projekcie Edukacji Prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem!”. Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem było również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Grupa „Pszczółki” czyli grupa młodsza brała udział w:

  • Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym przy współpracy z Sanepidem „Czyste powietrze wokół nas”. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Ponadto Przedszkolaki brały udział w wielu akcjach organizowanych zarówno w społeczności przedszkolnej lub szkolnej, ale także włączały się w akcje ogólnopolskie. Mając na uwadze to, że dzieci potrzebują wielu bodźców, dobrej zabawy i poczucia bezpieczeństwa staramy się w jak największym stopniu to dzieciom umożliwić. Chcemy, aby dzieci czuły się w przedszkolu miło, radośnie i bezpiecznie, a przy okazji zdobywały wiedzę i nabywały różne umiejętności już od najmłodszych lat.

/M. Bryk/