W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkołą wzięła udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym “EKO – SZKOŁA” skierowanym do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. W/w projekt powstał w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę dzieliły się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość.
 
Idea projektu opierała się na promowaniu postaw ekologicznych, dlatego też zadania projektowe polegały na zorganizowaniu przez nauczyciela I jego uczniowską grupę/klasę projektową kilkunastu przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły. Placówki, które spełniły wszystkie wymagania formalne, angażując się bardzo we wszystkie zaplanowane ekologiczne działania uzyskały ogólnopolski tytuł: “EKO – SZKOŁA 2021”, a nauczyciele, szkolni koordynatorzy otrzymali tytuł “PROMOTOR EKOLOIGII 2021”.
 
Jest nam bardzo miło poinformować, że nasza szkoła uzyskała ogólnopolski tytuł “EKO – SZKOŁA 2021”, a szkolne koordynatorki: Ilona Kuśmierz – Krawiec I Hiacynta Jamróz otrzymały tytuł “PROMOTORA EKOLOGII 2021”
 
Honorowy patronat nad II edycją projektu “EKO – SZKOŁA” sprawowali: Ministerstwo Klimatu I Środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Powiat Koniński, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Centrum Rozwoju Edukacji EDICON w Poznaniu, Tygodnik nauczycielski “Głos nauczycielski”, Wydawnictwo Operon.
 
/H. Jamróz/

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rydzowie

Pani Ilona Kuśmierz – Krawiec

Pani Hiacynta Jamróz