Nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym
LEPSZA SZKOŁA. W ramach projektu szkoła:
mierzyła poziom wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego, analizowała osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników programu. Projekt LEPSZA SZKOŁA jest prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.