Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN dołączamy poniżej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek. Dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.
List Ministra Zdrowia

Film informacyjny rekomendowany przez KO w Rzeszowie:

https://www.youtube.com/watch?v=wsMqhBEaUxM

listministrazdrowiadodyrektorowszkolnauczycielirodzicowwsprawieszczepiennastolatkow