Koszt ubezpieczenia: pierwsze dziecko – 50 zł, drugie i kolejne – 25 zł
(Pełne świadczenia, które obejmuje ubezpieczenie są do wglądu w sekretariacie szkoły, wpłaty zbierane są do 30.09.2021 r. w sekretariacie szkoły).

Zmiany na PLUS przekazane przez firmę ubezpieczeniową WIENER:

Assistance szkolny w podstawowym zakresie ubezpieczenia: assistance medyczny: 500 zł na każdą usługę, 800 zł transport medyczny, 700zł pomoc psychologa, cyberbezpieczeństwo: 4 interwencje w okresie ubezpieczenia, pomoc psychologiczno-prawna: pomoc psychologa – 2 konsultacje na zdarzenie, pomoc prawnika – nielimitowana

 • włączenie do podstawowego zakresu odpowiedzialności świadczenia i usługi oraz wprowadzenie zmiany w limitach:
 • zwiększony limit w świadczeniu z tytułu pogryzienia przez kleszcza do 500 zł;
 • zmniejszony warunek pobytu w szpitalu z 48 godzin do 24 godzin w świadczeniu z tytułu pogryzienia przez zwierzęta.W Klauzuli nr 1 wprowadzono nowe świadczenia:
  • zwrot kosztów za uszkodzone w wyniku NNW okulary korekcyjne, aparaty słuchowe i ortodontyczne – w limicie 300 zł, (wypłata uwarunkowana wypłatą z tytułu uszczerbku na zdrowiu);
  • zwrot kosztów zakwaterowania rodzica lub opiekuna prawnego w związku z hospitalizacją dziecka wskutek NNW lub choroby, w szpitalu oddalonym o co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania (max. limit 1 000 zł – 100 zł za dzień).

   

  W Klauzuli nr 6 wprowadzono:

  • świadczenie z tytułu interwencji medycznej – wypłata świadczenia w przypadku nieszczęśliwego wypadku i braku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu (tzw. uraz niepowodujący uszczerbku), wymagający interwencji lekarskiej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej.

20210812130528141

20210812130735976