W dniu 17 września 2021r. przeprowadzone zostały wybory do władz Samorządu. Spośród 6 kandydatów wybrani zostali:
Milena Dąbek klasa VII (Przewodnicząca)
Wiktor Kiełbasa klasa VII (Zastępca przewodniczącej)
Anna Krakowska klasa VII oraz Dagmara Dragan klasa VIII (Członkinie).
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
Opiekunami Samorządu są Pani Ilona Kuśmierz-Krawiec oraz Pani Anna Wnuk.

/I. Kuśmierz – Krawiec/