26 września świętujemy Europejski Dzień Języków Obcych ustanowiony z inicjatywy Rady Europy. Celem tego święta jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności  międzykulturowej.

Uczniowie naszej szkoły obchodzili ten dzień 28 września. Uczniowie klas IV-VIII brali udział w grze językowej przeprowadzonej metodą escape roomu/stacji dydaktycznych. Gra wymagała od nich zeskanowania kodu QR oraz wykonania w jak najkrótszym czasie załączonych zadań. Następnie pokonywali trasę zbudowaną z kilku stacji również na czas.

Podobne zajęcia ruchowe zaproponowano uczniom klas I-III. Dodatkowo dzieci rozwiązywały zagadki językowe ze znajomości flag i odpowiadających im nazw państw.

Uczniowie spędzili ten dzień bardzo aktywnie, świetnie się przy tym bawiąc.

/M. Miodunka – Kobiernik/