30 września 2021 r. dyrektor szkoły Aleksandra Drozdowska otrzymała z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Pani Małgorzaty Rauch akredytację wstępną, potwierdzającą przystąpienie naszej placówki do realizacji Projektu SP! SERCE I POMOC. Zgodnie z jego założeniami w naszej szkole został opracowany i jest wdrażany Program adaptacyjny dla uczniów klas IV.

Mamy nadzieję, że wspólne działania wychowawców, nauczycieli, szkolnych specjalistów, rodziców ułatwią adaptację uczniom w nowej rzeczywistości szkolnej, zminimalizują niepowodzenia, podtrzymają motywację do nauki i zapewnią sukces naszym uczniom.