W tym roku szkolnym nasza szkoła również włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”.
Starsze klasy na lekcjach historii i wos-u przygotowywały prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych. Uczniowie tworzyli prezentacje multimedialne, plakaty dotyczące postaci lub wydarzenia historycznego dotyczącego historii Polski.

/U. Aleksiej/