W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rydzowie odbyło się spotkanie z Panem Łukaszem Szatanem, leśnikiem, w którym brały udział dzieci z przedszkola i klas I-III. Spotkanie, które odbyło się 4 listopada, miało na celu przybliżenie dzieciom zawodu leśnika, utrwalenie wiadomości dotyczących dzikiego ptactwa oraz uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody. Pan leśniczy z pasją opowiadał dzieciom o różnych gatunkach ptaków, o ich zwyczajach oraz o szczególnych ptasich potrzebach w porze zimowej. Dzieci otrzymały instrukcję jak należy dbać o ptaki i w jaki sposób im pomagać przetrwać zimę. W ramach warsztatów pan leśniczy zaprezentował w jaki sposób można samodzielnie wykonać specjalne pojemniczki wypełnione ptasim jedzeniem. Po spotkaniu każda grupa w salach wykonała przysmaki dla ptaków.
To była wspaniała lekcja przyrody.

/E. Stachurska/