Przez wrzesień i październik uczniowie klas II zbierali i oznaczali rośliny zielne, krzewy i drzewa. Każdy z nich musiał zgodnie z instrukcją opisać minimum 10 roślin.
Wykonanie zielnika miało na celu nabycie umiejętności rozpoznawania rodzajów i gatunków drzew, roślin oraz poznanie siedlisk, w których występują. Samodzielne zebranie roślin i zrobienie zielnika było dla uczniów ciekawym sposobem aktywnego zdobywania wiedzy przyrodniczej.
W listopadzie nastąpiło podsumowanie i ocena prac uczniów, a pięknie przygotowane zielniki zostały wyeksponowane w kąciku przyrodniczym.

/H. Jamróz/