Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078), która  ma na celu wprowadzenie i zapewnienie równego dostępu do profilaktycznej opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży Gmina Mielec jako organ prowadzący placówki szkolne zachęca do podjęcia działań mających na celu objęcia opieką stomatologiczną uczniów naszych szkół.

Centrum Medyczne LUX MED. Sp. z o.o. w ramach zawartego kontraktu z NFZ  zrealizuje świadczenia profilaktyczne w Dentobusie w ramach ogólnopolskiego programu walki z próchnicą.

Nasza szkoła organizuje przeprowadzenie takich świadczeń profilaktycznych w dniach 13-14 grudnia 2021 roku, po wcześniejszym zdeklarowaniu rodzica/prawnego opiekuna, z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.