Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły i upowszechnianie czytelnictwa. Hasło tegorocznych obchodów brzmiało:” Baśnie i legendy z całego świata”. W bibliotece zostały zorganizowane następujące konkursy i akcje:
1. Konkurs plastyczny „Ilustracja do ulubionej baśni”.
Laureaci:
– Grupa przedszkolna „Pszczółki”
– Grupa przedszkolna „Biedronki”
– Miłosz Trzpis
– Marcin Łachut
– Maja Sznajder
2. „Czytanie na dywanie”- czytanie dzieciom przez nauczycieli baśni i legend z całego świata.
3. Kino – świetlica- dzieci na świetlicy oglądały adaptacje utworów literackich
4. Poranek z książką- uczniowie na lekcji języka polskiego głośno czytali fragmenty swoich ulubionych książek.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom oraz gratulujemy laureatom.

/R.Wojcik, T. Kopacz/