Nasza szkoła przyłączyła się do Projektu „Szkoła z prawami Dziecka” Unicef.
20 listopada to wyjątkowa data — rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.
W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju.
Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.
Wychowawcy poszczególnych klas IV – VIII na godzinie wychowawczej, a w klasach I – III w ramach edukacji społecznej przybliżyli uczniom tematykę związaną z Konwencją o prawach dziecka.
/I. Kuśmierz – Krawiec/