Powszechnie wiadomo, iż dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych. Uczniowie klasy 1 zgłębiały tajniki wody. Z dużym zainteresowaniem obserwowały oraz samodzielnie wykonywały doświadczenia i eksperymenty, które pozwoliły im na poznanie stanów skupienia wody i ich właściwości. Badały co się rozpuszcza w wodzie, a co nie. Bardzo ciekawe było filtrowanie brudnej wody i wyciąganie wniosków. Podczas jednego z eksperymentów udało nam się wywołać deszcz! Na szczęście tylko w słoiku! Przy tej okazji dowiedziały się skąd się  biorą różne zjawiska atmosferyczne.

/A. Pogoda/