Podczas zajęć z języka angielskiego uczniowie klasy III pisali listy do Mikołaja. Natomiast uczniowie klasy V i VI pisali życzenia świąteczne dla kolegów i koleżanek z okolic Lidzbarka Warmińskiego.
/M. Miodunka – Kobiernik/