Klasa VI na lekcjach techniki realizowała projekt „Jestem architektem”. Uczniowie zapoznali się z zawodem architekta i projektanta wnętrz. Zdobyli wiedzę z zakresu teorii i praktyki projektowania wnętrz. Ich pomysły do wykonania własnego domu były kreatywne i twórcze. Z dużym zaangażowaniem realizowali poszczególne zadania w projekcie aż powstał ich wymarzony dom. Pracowali metodą projektową i warsztatową. A o to rezultat ich prac.
/S. Madycka/