W listopadzie uczniowie klasy IV brali udział w lekcjach, które zostały poświęcone baśniom. Na początku mieli okazję przypomnieć sobie znane baśnie. Następnie zapoznali się z klechdami sezamowymi, które opowiadał Bolesław Leśmian. Nie zabrakło także zadania projektowego, które polegało na stworzeniu atlasu baśni. Jeden z nich został poświęcony znanym już utworom. Kolejny etap to praca twórcza uczniów. W grupach wymyślali baśniowe elementy pracując metodą stacji, a później pisali własną, niezwykłą i niepowtarzalną baśń, którą ozdobili pasującymi do niej ilustracjami. Lekcje zostały przygotowane w ramach projektu ,,Serce i pomoc’’.
/A. Wnuk/