Składamy serdeczne podziękowania Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom niepedagogicznym naszej szkoły za włączenie się w organizację „Szlachetnej Paczki”.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i ofiarności udało się nam zebrać wszystkie potrzebne produkty żywnościowe, chemiczne i papiernicze. Ponadto został zakupiony mikser i szczególne upominki dla członków Rodziny Pani Wiktorii.

W sobotę podczas „Weekendu cudów” Ilona Kuśmierz – Krawiec i Hiacynta Jamróz zawiozły zapakowane prezenty do magazynu w Kolbuszowej, skąd zostały one przekazane wybranej przez szkołę Rodzinie.

/H. Jamróz, I. Kuśmierz – Krawiec/