W ramach projektu ,, Serce i pomoc’’ uczniowie klasy 4 przenieśli się w magiczny świat baśni. Na początku zapoznali się z treścią baśni z podręcznika i wskazywali elementy typowe dla tej formy wypowiedzi. Następnie metodą stacji wymyślali swoje propozycje, które zamknęli w ,, magicznym pudełku’’. Kolejnym krokiem było stworzenie atlasów baśni. Pierwszy dotyczył świata przedstawionego znanych im utworów. Później pracowali nad swoją baśnią. Uczniowie w grupach pracowali nad wykonaniem zadania, nie zapominając o ozdabianiu swoich prac ilustracjami.

/A. Wnuk/