8 lutego tego roku obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. W Polsce to już 18. edycja akcji, która powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i obecnie obchodzona jest nie tylko w Europie, ale i na innych kontynentach. Tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest pod hasłem „Działajmy razem!”. To okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych.

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu uczniowie klas I – III obejrzeli prezentację multimedialną,  wykonali plakaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Ponadto przygotowali w programie graficznym ilustracje dotyczące wykorzystywania Interentu zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami, jak również jako formę twórczej rozrywki. Uczniowie klasy V podczas lekcji przygotowywali prezentacje nt. „Korzyści i zagrożeń płynących z korzystania z Internetu”. Uczniowie klasy VII i VIII uczestniczyli w lekcji/ spektaklu on-line pt. „Dzieci sieci – Plik i Folder na tropie internetowych kłopotów” organizowanych przez Polskie Centrum Programu Safer Internet.

Mamy nadzieję, że dzięki działaniom podejmowanym przez naszą szkołę w tym temacie uczniowie będą odpowiedzialnie korzystać z Internetu, co pozwoli uniknąć wielu niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów.

/I. Kuśmierz – Krawiec, H. Jamróz/