21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 r. Jest to data upamiętnienia tragicznych wydarzeń w Bangladeszu z 1952 roku. Podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego, zginęło pięciu studentów. Po raz pierwszy dzień ten obchodzony był w 2000 roku. Przesłaniem święta jest ochrona języków ojczystych, promowanie wielojęzyczności i podkreślanie wartości edukacji językowej.

Nasza szkoła włączyła się w obchody tego dnia na lekcjach języka polskiego po powrocie z ferii. Klasa IV zapoznała się i uporządkowała zapiski na temat dziejów naszego języka. Klasa V odwiedziła tajemniczy dom w poszukiwaniu językowych wrażeń, a klasa 6 wykonywała ćwiczenia z wykorzystaniem kodów QR. Mamy nadzieję, że uczniowie choć w niewielkim stopniu uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem oraz symbolem narodowym i wszyscy powinniśmy o niego dbać.

/A. Wnuk/