Uczniowie klas I – II, w ramach realizacji zadań z Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, podczas zajęć wychowania fizycznego zapoznali się z kilkoma zabawami ludowymi. Były to: „Rolnik sam w dolinie”, „Uciekaj myszko do dziury”, „Stary niedźwiedź”, „Mam chusteczkę haftowaną”.
Dzieciom bardzo podobały się pląsy i wywołały na ich twarzach uśmiech.
/H. Jamróz/