Uczniowie klasy II w ostatnich tygodniach realizowali tematykę dotyczącą teatru. Podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej zapoznali się z historią teatru, zbierali informacje na temat zawodów związanych z teatrem, redagowali tekst zaproszenia na przedstawienie, wykonali afisze teatralne, elementy dekoracji do przedstawienia. Zwieńczeniem zajęć było wystawienie „Rzepki” Juliana Tuwima dla kolegów i koleżanek z przedszkola i klasy I.

/H. Jamróz/