W naszej szkole gościliśmy pana Waldemara Chrobaka, który przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej w ramach akcji „Lekcje z Temidą”. Program ten ma na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży.
W lekcjach udział wzięli uczniowie klas VI, VII i VIII. Dowiedzieli się, dlaczego ludzie stworzyli prawo, jak należy reagować na prześladowanie
w szkole i Internecie, gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa, jakie prawa ma konsument, jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich robić.
„Lekcje z Temidą” organizuje Fundacja Altum. Program finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
/M. Miodunka – Kobiernik/