Uczniowie z klasy V i VI, w ramach projektu Eko-Szkoła, na lekcji techniki wykonywali prace związane z ochroną środowiska przyrodniczego.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonali prace z materiałów które można wykorzystać do recyklingu. Wykazali się przy tym kreatywnością i pomysłowością w tworzeniu tych prac i łączeniu różnych materiałów. Prace wykonane są różnymi technikami.
Dzięki zajęciom uczniowie uświadomili sobie, że ich mądre decyzje i działania w życiu codziennym maja wpływ na stan środowiska przyrodniczego.
/S. Madycka/