„Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami!” – realizacja programu edukacyjnego, dotyczącego profilaktyki chorób odkleszczowych w oddziale przedszkolnym. Przedszkolaki z młodszej grupy Pszczółki uczestniczyły w zajęciach związanych z realizacją treści programowych w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych pod nazwą ,, Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami ’’. Głównym celem programu była edukacja w zakresie zagrożeń wywoływanych przez kleszcze oraz sposobów stosowania profilaktyki chorób odkleszczowych. Maluchy w przystępny sposób dowiedziały się wielu informacji na temat życia kleszczy, ich wyglądu, występowania, miejsc na ciele człowieka najbardziej narażonych na ukłucie kleszczy. Ponadto dowiedziały się o metodach zabezpieczenia się przed wszczepieniem się kleszcza w ciało człowieka. Na koniec zajęć aby utrwalić zdobytą wiedzę pobawili się z zabawę ,, Pacnij kleszcza ‘’ oraz wykonały pracę plastyczną, która przedstawiała odpowiedni strój na wyprawę do lasu. Była to trudna lekcja dla przedszkolaków ale świetnie sobie wszyscy poradzili.

/M. Łapa/