14 kwietnia 966 roku, w przypadającą wówczas Wielką Sobotę, polski władca Mieszko I przyjął chrześcijaństwo. Chrzest księcia Polski zapoczątkował chrystianizację naszego kraju i włączył Polskę do rodziny chrześcijańskich narodów Europy.
Wśród przyczyny, które niejako nakłoniły Mieszka I do przyjęcia chrztu należy przede wszystkim dostrzegać elementów politycznych. Państwa zachodniej Europy wykorzystując wiarę chrześcijańską, pod hasłem „nawracania” pragnęły poszerzać zdobycze terytorialne.
Do czego idealnie nadawały się ziemie należące do pogańskich Słowian. Mieszko I widząc realne zagrożenie ze strony Cesarza Ottona I i czeskiego księcia Bolesława I Okrutnego. Ponieważ Mieszko I nie chciał za bardzo uzależniać się od Cesarza, któremu już płacił trybut, zdecydował się na przyjęcie chrztu z rąk biskupów czeskich. Jednocześnie aby zawrzeć trwały sojusz z czeskim księciem, Mieszko I decyduje się poślubić czeską księżniczkę Dobrawę.
14 kwietnia 2022 roku będziemy obchodzić Święto Chrztu Polski ustanowione przez Sejm RP 22 lutego2019 roku.
Historycy nie mają wątpliwości, że Chrzest Polski jest równoznaczny z narodzinami Państwa Polskiego. To niezwykłe wydarzenie jest niedowartościowane w stosunku do innych wydarzeń historycznych. Zdaniem wielu badaczy chrzest księcia Mieszka I jest najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego. Decyzja naszego pierwszego, historycznego władcy zdecydowała o całej, późniejszej przyszłości naszego kraju.
Uczniowie w ramach lekcji historii przygotowali przepiękne plakaty upamiętniające to wydarzenie.

/U. Aleksiej/