Uczniowie klasy VIII 27 maja byli na XII Mieleckim Festiwalu Nauki i Techniki zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Stowarzyszenia Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo” i jej Rady Programowej. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć pokaz laserowy pt. „Od łuczywa do lasera” przygotowany przez Radiolatorium. Prezentacja ukazywała historię światła.
Głównymi celami Festiwalu były
promocja kształcenia zawodowego oraz prezentacja innowacyjnych metod uczenia się nakierowanych na nabywanie kompetencji przyszłości.
Uczniowie klasy ósmej mieli możliwość zapoznać się z prezentacją ofert edukacyjych mieleckich szkół zawodowych, zachęcając jednocześnie do podejmowania ambitnych wyzwań związanych z kształceniem w zawodach „technologicznie nowoczesnych”.

/I. Kuśmierz – Krawiec/