• Klasa VI, VII i VIII uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z nadużywania alkoholu. Uczniowie zostali zapoznani z niebezpieczeństwem stosowania substancji psychoaktywnych. Zostały przeprowadzone ćwiczenia z narkogoglami i alhohogogkami.

/S. Madycka/