W dniu 14.06.2022 w szkole odbył się egzamin na kartę rowerową . Uczniowie zdali egzamin teoretyczny i przystąpili do egzaminu praktycznego . Egzamin praktyczny polegał na ocenie kierującego rowerem pod względem przestrzegania przepisów w ruchu drogowym i umiejętności prawidłowej prawidłowej techniki jazdy. Wszyscy uczniowie wykazali się prawidłowa technika jazdy na rowerze i zdali egzamin na kartę rowerowa . Gratulujemy.
/S. Madycka/