Ostatni dzień to czas podsumowań, gratulacji i podziękowań. O godzinie 10:00 rozpoczęły się uroczystości na sali gimnastycznej. Z całą społecznością szkolną świętował nasz gość, p. Tomasz Ortyl, zastępca Wójta Gminy Mielec. Zaszczycili nas swoją obecnością również rodzice, na czele z przedstawicielami Rady Rodziców. Pani dyrektor Aleksandra Drozdowska szczególne słowa podziękowań skierowała do p. Teresy Kopacz, która po 17 latach pracy w naszej szkole jako nauczyciel klasy 0 i świetlicy przechodzi na zasłużoną emeryturę. Z naszej szkoły odchodzi także po 10 latach pracy p. Hiacynta Jamróz, która była nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz p. Eliza Bielat, która w tym roku pełniła funkcję psychologa szkolnego. Dziękujemy na profesjonalizm, cierpliwość , serdeczność oraz okazane serce i pomoc każdego dnia i w każdej sytuacji. Życzymy dalszych sukcesów zawodowych. Kolejne podziękowania były skierowane do rodziców, którzy na co dzień z wielkim oddaniem wspierają wszelkie inicjatywy szkolne. Pani Dyrektor dziękowała za ciężką pracę wszystkim uczniom i wręczyła świadectwa z biało- czerwonym paskiem wraz z wychowawcami oraz dyplomy za wzorową frekwencję. Po części oficjalnej uczniowie rozeszli się do klas, gdzie wychowawcy wręczyli pozostałe świadectwa.

Kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko, chwilami  zabawnie, kręte ścieżki prowadziły nas do tego dnia. Jednak mamy nadzieję, że każdy z uczniów pozytywnie wspomina minione miesiące. Wakacje czas zacząć… Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć słonecznych i bezpiecznych dni. Chwilo trwaj!

/A. Wnuk/