Nasza szkoła uczestniczy w realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I – VI szkół podstawowych.
Akronim: Junior – Edu – Żywienie (JEŻ)”.

20220706121222922