Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Tematyka tegorocznej Lekcji dotyczyła zmian klimatu oraz sposobów jego ochrony. Uczniowie znaleźli odpowiedź na pytania: Ile wody potrzeba do produkcji ubrań mieszczących się w jednej szafie? Czy dżdżownice jedzą plastik? Ile śmieci rocznie produkuje każdy z nas? Czy Europa może być pierwszym na świecie neutralnym klimatycznie kontynentem?. Dowiedzieli się co wpływa na zmiany klimatu, jakie są efekty tych zmian i jak można je powstrzymać. Zdobyli praktyczne wskazówki, co sami mogą zrobić, w swoim najbliższym otoczeniu, by ograniczać negatywny wpływ człowieka na środowisko. Poznali rozwiązania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu w miastach oraz możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w tym obszarze.

Do udziału w akcji zostało zakwalifikowanych 12 000 uczniów z sześciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i regionalnej części województwa mazowieckiego – bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).

Projekt realizowany był na lekcjach geografii i wiedzy o społeczeństwie w klasie VII i VIII.