Uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w spektaklu „Dwa bieguny” przygotowanym przez teatr profilaktyczny Kurtyna z Krakowa. Wartości wychowawczo-profilaktyczne płynące ze spektaklu to: empatia, wrażliwość na krzywdę i bezinteresowna pomoc w obliczu zagrożenia zdrowia i życia drugiego człowieka, radzenie sobie z negatywnymi emocjami oraz zachowaniami agresywnymi w domu i w szkole, zagrożenia dla zdrowia wynikające z biernego palenia, profilaktyka antynikotynowa, alkoholizm jako jednostka chorobowa mająca destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie człowieka i rodziny.