– Zbiórka makulatury

– Zbiórka nakrętek
– Sprzątanie świata

– Góra grosza
– Pomóż i Ty