Miło nam przedstawić Państwu kadrę nauczycielską oraz kadrę administracji i obsługi naszej szkoły.

Kadra nauczycielska

mgr Aleksandra Drozdowska – dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji informatycznej i informatyki

mgr Urszula Aleksiej – nauczyciel historii, wychowawca klasy VI

mgr Agnieszka Brzozowska – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIII

mgr Jacek Czerkies – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Gruszecka – nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie

mgr Hiacynta Jamróz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradztwa zawodowego, oligofrenopedagog, wychowawca klas III

mgr Teresa Kopacz – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca w świetlicy, wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr Bartosz Kowalik – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca w świetlicy

mgr Ilona Kuśmierz – Krawiec – nauczyciel matematyki, informatyki, wychowawca klasy VIII

Magdalena Łapa – pomoc nauczyciela oddziału przedszkolnego

mgr Bernadetta Łaz – nauczyciel fizyki, surdopedagog

mgr Sylwia Madycka – nauczyciel techniki, pedagog

mgr Bernadetta Maj – nauczyciel języka angielskiego, języka niemieckiego, wychowawca klasy IV

mgr Waldemar Ozga – nauczyciel plastyki

mgr Alina Pogoda – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, logopeda,  wychowawca klasy II

mgr Edyta Rybska – Kozioł – nauczyciel chemii

ks. mgr Krzysztof Rybski – nauczyciel religii

mgr Renata Wójcik – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz

mgr Anna Wnuk – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy V

mgr Marta Zalot – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biologii, przyrody, wychowawca klasy I

Kadra administracji i obsługi

 mgr Anna Duszkiewicz – sekretarz

Grażyna Furtak – pracownik gospodarczy

Wiesława Lonczak – pracownik gospodarczy

Stanisław Bisowski – konserwator