Miło nam przedstawić Państwu kadrę nauczycielską oraz kadrę administracji i obsługi naszej szkoły.

Kadra nauczycielska

mgr Agnieszka Brzozowska – dyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego, wychowawca w świetlicy

mgr Urszula Aleksiej – nauczyciel historii

mgr Arabasz Iwona – nauczyciel języka angielskiego

ks. mgr Wojciech Brożek – nauczyciel religii

mgr Jacek Czerkies – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca w świetlicy

mgr Agnieszka Gruszecka – nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie

mgr Hiacynta Jamróz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wychowawca w świetlicy, wychowawca klas II

mgr Teresa Kopacz – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca w świetlicy, wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr Ilona Kuśmierz – Krawiec – nauczyciel matematyki, informatyki, wychowawca klasy VI i VII

Magdalena Łapa – pomoc nauczyciela oddziału przedszkolnego

mgr Sylwia Madycka – nauczyciel techniki

mgr Maria Miodunka – Kobiernik – nauczyciel języka angielskiego, doradztwa zawodowego, wychowawca w świetlicy, wychowawca klasy IV i V

mgr Agnieszka Oszczudłowska – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Waldemar Ozga – nauczyciel plastyki

mgr Alina Pogoda – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, logopeda, wychowawca w świetlicy, wychowawca klasy I

mgr Edyta Rybska – Kozioł – nauczyciel chemii

mgr Bogusława Skowron – nauczyciel fizyki

mgr Renata Wójcik – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz

mgr Anna Wnuk – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIII

mgr Marta Zalot – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biologii, przyrody, wychowawca w świetlicy, wychowawca klasy III

Kadra administracji i obsługi

 mgr Anna Duszkiewicz – sekretarz

Grażyna Furtak – pracownik gospodarczy

Wiesława Lonczak – pracownik gospodarczy

Stanisław Bisowski – konserwator