Miło nam przedstawić Państwu kadrę nauczycielską oraz kadrę administracji i obsługi naszej szkoły.

Kadra nauczycielska

mgr Aleksandra Drozdowska – dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji informatycznej, informatyki, wychowawca klasy VI

mgr Urszula Aleksiej – nauczyciel historii

mgr Magdalena Bryk – nauczyciel przedszkola

mgr Agnieszka Bysiek – nauczyciel religii

mgr Jacek Czerkies – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Dudek – surdopedagog

mgr Agnieszka Gruszecka – nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie

mgr Hiacynta Jamróz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wychowawca klas II

mgr Teresa Kopacz – wychowawca w świetlicy

mgr Ilona Kuśmierz – Krawiec – nauczyciel matematyki, informatyki, wychowawca klasy V

Magdalena Łapa – nauczyciel przedszkola

mgr Sylwia Madycka – pedagog, nauczyciel techniki

mgr Bernadetta Maj – nauczyciel języka niemieckiego, języka angielskiego, wychowawca klasy VII

mgr Maria Miodunka – Kobiernik – nauczyciel języka angielskiego, doradca zawodowy, wychowawca klasy VIII

ks. mgr Dariusz Nowak – nauczyciel religii

mgr Katarzyna Olejarz – pomoc nauczyciela

mgr Waldemar Ozga – nauczyciel plastyki, muzyki

mgr Alina Pogoda – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedszkola, logopeda,  wychowawca klasy I

mgr Edyta Rybska – Kozioł – nauczyciel chemii

mgr Andrzej Skóra – nauczyciel wychowania fizycznego, fizyki, techniki,

mgr Ewelina Stachurska – nauczyciel przedszkola

mgr Anna Wnuk – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV

mgr Renata Wójcik – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz

mgr Marta Zalot – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biologii, przyrody, wychowawca klasy III

Kadra administracji i obsługi

 mgr Anna Duszkiewicz – sekretarz

Grażyna Furtak – pracownik gospodarczy

Stanisław Bisowski – konserwator