Miło nam przedstawić Państwu kadrę nauczycielską oraz kadrę administracji i obsługi naszej szkoły.

Kadra nauczycielska

mgr Aleksandra Drozdowska – dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji informatycznej, informatyki, wychowawca klasy IV

mgr Beata Jakubus – nauczyciel historii

mgr Jagoda Bartnik – nauczyciel przedszkola

mgr Magdalena Bryk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I

mgr Agnieszka Bysiek – nauczyciel religii

mgr Jacek Czerkies – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Dudek – surdopedagog

mgr Agnieszka Gruszecka – nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie

mgr Małgorzata Kopcińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wychowawca klas III

mgr Ilona Kuśmierz – Krawiec – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VII

mgr Bartosz Kowalik – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Magdalena Łapa – nauczyciel przedszkola

mgr Sylwia Madycka – pedagog, doradca zawodowy

mgr Bernadetta Maj – nauczyciel języka niemieckiego, języka angielskiego, wychowawca klasy IV

mgr Joanna Cetnar – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VII

ks. mgr Dariusz Nowak – nauczyciel religii

mgr Ewelina Stachurska –  nauczyciel języka polskiego, przedszkola

mgr Waldemar Ozga – nauczyciel plastyki, muzyki

mgr Małgorzata Michoń – nauczyciel chemii

mgr Andrzej Skóra – nauczyciel fizyki, techniki,

mgr Anna Wnuk – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI

mgr Renata Wójcik – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz

mgr Marta Zalot – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biologii, przyrody, wychowawca klasy II

Kadra administracji i obsługi

 mgr Anna Duszkiewicz – sekretarz

Grażyna Furtak – pracownik gospodarczy

Stanisław Bisowski – konserwator