Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na podany niżej numer konta:

18 9479 0009 3001 0014 8874 0001