Dyrektor, nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rydzowie
składają serdeczne podziękowania
Panu Mariuszowi Grzesikowi
właścicielowi firmy MARTOM
za życzliwy gest i wsparcie dzieci i uczniów naszego Zespołu.

 


Dyrektor, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rydzowie
serdecznie dziękują
Panu Romanowi Szademu
za wspólnie spędzony czas oraz pełnienie posługi w zastępstwie Świętego Mikołaja.


* Firmie Produkcyjno – Handlowo – Usługowej „EUROREG” s.c. K. Czepiel, A. Hyjek;
*Nadleśnictwu Tuszyma;
*Firmie MKT Serwis | Dealer ŠKODA – ŠKODA – Wola Mielecka;
*Firmie Wamat w Podleszanach;
* Firmie „Betonarnia Dubiel;
* Firmie Geyer & Hosaja” w Partyni

za życzliwy gest i ofiarowane wsparcie dla uczniów naszej Szkoły.
Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.

Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę, życzymy wielu sukcesów
w realizowaniu planów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.


Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Rydzowie
serdecznie dziękują
Pani Barbarze Dziekan,
Panu Januszowi Zarembie
oraz
Panu Edwardowi Piłatowi
za zaangażowanie i bezinteresowne prace na rzecz szkoły.


Jedynie prawdziwy człowiek
zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie doń pomocną dłoń.”

JAN PAWEŁ II

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Rydzowie bardzo serdecznie dziękują Pani Annie Czerkies, wieloletniemu dyrektorowi za serce, pamięć
i wsparcie.


Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest
realizacja naszych celów i zamierzeń. W imieniu naszej
placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką
wdzięczność Pani Dorocie Guzda oraz Stowarzyszeniu
„Futuris” za wspieranie inicjatyw związanych z edukacją
oraz funkcjonowaniem szkoły, pomoc w organizowaniu
imprez szkolnych i środowiskowych.


Firma ,,ROB-BUD” Robert Guzda
Sfinansowanie i wykonanie podbudowy pod plac zabaw.


Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rydzowie składają serdeczne podziękowanie Stowarzyszeniu FUTURIS za umożliwienie udziału 19 uczniów w konkursie polonistycznym. Dzięki Państwa ofiarności nauka i praca w naszej szkole staje się przyjemniejsza, możemy osiągać wysokie wyniki w nauce oraz odnosić sukcesy
w konkursach.


Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy angażują się w życie szkoły – pomagają organizować uroczystości i wycieczki dla uczniów, poszukują sponsorów, udzielają się
w Radzie Rodziców, wspierają oraz doceniają pracę nauczycieli.


Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Rydzowie
serdecznie dziękują
Panu Adamowi Krakowskiemu
za zaangażowanie i bezinteresowne prace na rzecz szkoły, które w istotny sposób wpływają na podwyższenie jakości pracy naszej placówki.


Szkoła Ratownictwa Medycznego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu.


Wśród przyjaciół Szkoły Podstawowej w Rydzowie są również Rodzice dzieci uczących się w naszej szkole, którzy swoim zaangażowaniem i determinacją każdego dnia dają swoim dzieciom najlepszy przykład aktywnej postawy rodzicielskiej. Grono pedagogiczne ma przyjemność współpracować zosobami, którym nieobojętny jest rozwój duchowy,intelektualny i społeczny ich dzieci.


Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z in­ny­mi.”

Św. Jan Paweł II

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej w Rydzowie
serdecznie dziękują
Pani Beacie Żmudzie – właścicielowi Zajazdu Folwark
oraz Panu Piotrowi Motylowi z Zakładu Mięsnego Mirosław Zając
za bezinteresowną pomoc, życzliwość
i ofiarność okazaną Naszej Szkole.

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli,
możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.

Mamy głęboką nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje
i pomoże naszym uczniom.