Historia Szkoły Podstawowej w Rydzowie

Szkoła Podstawowa w Rydzowie

Początki szkolnictwa na naszym terenie sięgają 1911 roku. Pierwsza szkoła wspólna dla dzieci z Grzybowa i z Rydzowa funkcjonowała właśnie od tego roku i mieściła się w domu prywatnym w Grzybowie. Początkowo dzieci z tych dwóch wiosek uczyły się w jednej malutkiej szkole. Była to tzw. „jednoklasówka” o jednym nauczycielu. Mieszkańcy obu wsi zabiegali o kupno drugiego budynku „na szkołę”.

W roku 1914 rolnicy wsi Rydzów kupili drewniany dom z przeznaczeniem na salę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela. Tak, więc nauka odbywała się w dwóch salach; jedna znajdowała się w Grzybowie a druga w Rydzowie. W roku 1946 na placu szkolnym zbudowano drewniany barak, w którym mieściły się 4 sale lekcyjne.

Od 1 września 1947 roku rozpoczęto nauczanie według programu siedmioklasowej szkoły podstawowej. W szkole pracowało 4 nauczycieli.

W roku 1954 kierownik szkoły pani Józefa Lirowska podjęła staranie o budowę nowej szkoły. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie zatwierdziło projekt budowy szkoły.

W roku 1955 rozpoczęto budowę nowej szkoły. Wybudowano ją z kredytów państwowych przy dużej pomocy mieszkańców Rydzowa, Grzybowa i Rudy Dolnej.

We wrześniu 1956 roku nastąpiło otwarcie nowej szkoły, którego dokonał Kierownik Wydziału Oświaty pan Rudolf Junikiewicz.

Od 1 września 1958 roku stanowisko kierownicze szkoły objął jej nauczyciel, pan Marian Wrażeń, który kontynuował dzieło poprzedniczki. Dzięki jego staraniom na palcu szkolnym wybudowano w 1960 roku pierwszy w powiecie mieleckim Dom Nauczyciela. W tym czasie ogrodzono część szkoły oraz posadzono drzewka owocowe. Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego był wówczas pan Piotr Pazdro z Rydzowa.

Szkoła stawała się ośrodkiem kultury w środowisku lokalnym. Była miejscem zebrań wiejskich, szkoleń, kursów oraz uroczystości szkolnych i środowiskowych.

W latach 1968–73 funkcję dyrektora szkoły sprawował pan Stanisław Pryga.

Od 1 stycznia 1973 roku nastąpiła reorganizacja szkolnictwa podstawowego w związku, z czym nastąpiło obniżenie poziomu organizacji szkoły do punktu filialnego z klasami I – III.

W 1983 roku szkoła została reaktywowana do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Jej dyrektorem była wówczas pani Stanisława Pryga.

W roku 1992 dyrektorem szkoły została pani mgr Anna Czerkies, która podjęła starania o rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej. Jej wysiłki wspierali radni Stanisław Gancarz i Marian Pogoda, sołtys wsi Rydzów oraz Rada Sołecka.

Dzięki przychylności wójta gminy Mielec pana Władysława Ochalika i radnych gminy Mielec w 1997 roku udało się rozpocząć rozbudowę szkoły.

W styczniu 2001 roku oddano do użytku kotłownię olejową i część socjalną, a w grudniu 2005 roku salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy, magazyn sprzętu, salę lekcyjną i pomieszczenie gospodarcze. Do całkowitego zakończenia rozbudowy pozostało wykończenie pomieszczeń na I piętrze. W ostatnich latach przeprowadzono gruntowne prace remontowe: wymieniono okna, drzwi oraz pokrycie dachu, wykonano elewację budynku, ułożono chodnik wokół szkoły i ogrodzono front szkoły. Przygotowano szkołę do „Złotego Jubileuszu”.

W 2010 roku dyrektorem szkoły została pani mgr Magdalena Polak. Dzięki jej staraniom w kolejnych dwóch latach w szkole był realizowany projekt pt. ,,Szansa na lepsze jutro – program rozwoju Szkoły Podstawowej w Rydzowie” współfinansowany ze środków unijnych. Realizowany był również projekt ,,Nowa jakość”. Dzięki tym projektom uczniowie uczestniczyli w różnych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających, a szkoła pozyskała wiele pomocy dydaktycznych.

W latach 2012-2013  społeczność szkolna zmagała się z próbami likwidacji placówki. Udało się tego uniknąć przy dużym wsparciu wielu osób.

W roku szkolnym 2013/2014  obowiązki dyrektora szkoły pełniła pani mgr Alina Pogoda. W tym czasie wyremontowano salę gimnastyczną i jej zaplecze oraz podjęto starania o plac zabaw.

W roku szkolnym 2014/2015 obowiązki dyrektora szkoły pełniła pani mgr Maria Miodunka – Kobiernik.

We wrześniu 2014 r. zaczęła funkcjonować świetlica szkolna.

Od 2015 r. dyrektorem szkoły jest pani mgr Agnieszka Brzozowska.

31 maja 2015 r. Na ,,Pikniku Rodzinnym” poświecono plac zabaw, który wybudowano z funduszu sołeckiego. Podbudowę pod plac zabaw wykonała i sfinansowała firma ,,ROB-BUD” Robert Guzda.

W czasie wakacji przygotowano dodatkową salę dla oddziału przedszkolnego przenosząc bibliotekę. Prace remontowe wykonał pan Adam Krakowski. Odnowiono także  filary zewnętrzne przed budynkiem szkoły i pomalowano salę nr 2. Prace te wykonał pan Robert Zboch.

W sierpniu 2016 r. Zakończono budowę przydomowej, ekologicznej oczyszczalni ścieków. Odbioru inwestycji dokonał wójt gminy Mielec pan Józef Piątek.

13 października 2016 roku obchodzono 60-lecie istnienia placówki połączone z obchodami Święta Edukacji Narodowej.

W szkole dużo się dzieje. Uczniowie osiągają sukcesy w różnych dziedzinach. Biorą udział w wielu konkursach. Szkoła włącza się w ogólnopolskie akcje, które promują zdrowy tryb życia i pomagają potrzebującym. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy.

W życie szkoły angażują się rodzice pomagając w organizowaniu uroczystości szkolnych i wycieczek. Wykonują także drobne remonty. Działalność szkoły wspierają: sołtys wsi pani Dorota Guzda i Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Oświatowe ,,Futuris”.

Życzliwość i przychylność wobec szkoły i uczniów okazuje wójt gminy Mielec pan Józef Piątek.

Prezentacja Przyjaciół Szkoły znajduje się na stronie internetowej.

Opracowała: mgr Anna Czerkies