Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Joanna Krakowska

Zastępca: Monika Sajek

Członkowie: Dorota Guzda, Agnieszka Trzpis