Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: Joanna Krakowska

Zastępca: Monika Sajek

Członkowie: Dorota Guzda, Agnieszka Trzpis