Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca: ANTONI PAWLICKI, klasa VI

Zastępca Przewodniczącej: JAKUB KUŚNIERZ, klasa VI

Członek: ANNA KRAKOWSKA, klasa VIII

Członek: MILENA DĄBEK, klasa VIII