Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Adrian Bukała, klasa VII
Zastępca: Kinga Dolot, klasa VII
Sekretarz/skarbnik: Joanna Kobos, klasa VIII